Bijzondere wintergasten in Nationaal Park Lauwersmeer

Vogelliefhebbers gaan zaterdag 6 januari op pad samen met IVN en Staatsbosbeheer. Onder leiding van twee ervaren vogelaars gaan deelnemers op zoek naar bijzondere wintergasten in Nationaal Park Lauwersmeer. Vooral voor verschillende soorten zwanen, eenden en roofvogels, zoals de kolgans, de brilduiker, het nonnetje, de wintertaling, de pijlstaart, de blauwe kiekendief, en de ruigpootbuizerd is het Nationaal Park een aantrekkelijk winterverblijf.
De dagexcursie duurt van 09.00 tot 16.30 uur.