Vaarexcursie winterpracht vanaf het water in Friesland

In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Een natuurgids van It Fryske Gea vertelt op zaterdag 20 januari tijdens een vaarexcursie over de bijzondere natuurwaarden van het gebied en laat liefhebbers kennis maken met vogelsoorten die alleen in deze periode over Friesland reizen.

Vanwege voedselgebrek verlaten veel vogels Scandinavië en Rusland en trekken naar het zuiden om daar te overwinteren. In de winterperiode sieren de groepen trekvogels de lucht van het veengebied. De vaarexcursie duurt van 10.30 tot 12.30 uur. Deelname bedraagt 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Aanmelden is noodzakelijk en kan hier.